Home
  O nás
  Servis - opravy
  Montáže
  Ceník montáží
  Prodej
  Slovník pojmů
  Odkazy
  Kontaktní informace
 

 

 

 

 
Ceník montaží:

 

- Instalace satelitního kompletu (držák paraboly již máte připraven)

800,- Kč

- Instalace satelitního kompletu včetně vrtání, t.j. připevnění držáku paraboly na zeď a vrtání díry pro průchod koax.kabelu (platí pro komplet dodaný naší firmou)

1000,- Kč

- Instalace satelitního kompletu včetně vrtání, t.j. připevnění držáku paraboly na zeď a vrtání díry pro průchod koax.kabelu (platí pro komplet dodaný zákazníkem)

1200,- Kč

- Vyhledání nových či přeladění stávajících programů

200,- Kč

-Cestovné Žďár nad Sázavou

100,- Kč

-Cestovné mino Žďár                                         1km

  10,- Kč

-Naším stálým zákazníkům poskytujeme slevy!!

 

-Základní hodinová sazba při montáži ITA (rod.domy apod.) , službách a opravách  

300,- Kč

 

 

- Cena obsahuje kompletní sestavení a instalaci, t.j. sestavení a nastavení paraboly, zapojení, naladění a setřídění základních programů. Cena neobsahuje materiál a cestovné.

- Uvedené ceny platí při standardním průběhu instalace, t.j. maximálně 2 hodiny práce. Po uplynutí této doby je veškerý další čas účtován sazbou 400,-Kč/hod.


- Ceny jsou proto pouze orientační jelikož složitější podmínky mohou základní cenu montáže zvýšit. Například vada některého z komponentů či nutná mechanická úprava připevnění LNB (časté u nejlevnějších sat.kompletů které jsou sestaveny z nevhodných komponentů), extrémně špatně přístupné místo pro upevnění paraboly, instalace více přijímačů či požadavek na propojení dalších AV zařízení a pod. jsou okolnosti které montáž komplikují, časově ji mohou prodloužit a tím zvýšit základní cenu. Přesnější cenu montáže vám můžeme sdělit po upřesnění požadavků.


- Pokud jste si zakoupili satelitní komplet, je třeba počítat s tím že součástí kompletu není držák paraboly na zeď a další potřebný materiál. Ke kompletům se zpravidla nedodává ani koaxiální kabel, konektory či kabel Scart který je nutný k propojení přijímače s televizorem. Veškerý potřebný materiál vozíme vždy sebou takže v případě potřeby není problém cokoliv dodat, cena za dodaný materiál je pak připočítána k ceně za práci a cestovné.

- Na základě objednávky vás budeme informovat nejbližším termínu možné instalace satelitního kompletu

Záruční podmínky:

Na dodaný materiál a jednotlivé komponenty je poskytována záruka 24 měsíců včetně práce. Pokud byla předmětem zakázky pouze práce (například instalace satelitního kompletu), je na tuto práci v rozsahu vypsaném na montážním listu poskytována záruka 6 měsíců. Záruka se neposkytuje na materiál a výrobky které si dodal zákazník, neposkytuje se tedy ani na práci spojenou se zjištěním vady či výměnou vadného dílu dodaného zákazníkem.

Příklady:

Kompletní dodávka zařízení včetně montáže:
Záruka na celé zařízení je 24 měsíců včetně práce. Vyskytne-li se v této záruční době závada, je tato odstraněna přímo u Vás a zcela zdarma. V záruční době samozřejmě není účtováno ani cestovné ani žádný jiný poplatek.

 

Zákazník si sám zakoupil satelitní komplet a objednal si jeho montáž. Po nějaké době přestalo něco fungovat a je požadována návštěva:
Za kvalitu komponentů které jsme nedodali nemůžeme ručit a tedy ani nést náklady spojené s jejich vadou. Proto v případě že je zjištěna vada některého z komponentů kompletu, je účtováno cestovné včetně práce za zjištění závady. Reklamaci vadného dílu musí zákazník uplatnit v prodejně kde satelitní komplet či jednotlivé díly koupil.

   © funwind 2009 - 2013

webmaster@TVservisVrba.cz